Perenner

Hvilan Utbildning Branschdag

Hvilan branschdag 2016

Bland studenter och företag

Idag är vi ett av de företag som medverkar på branschdagen hos Hvilan Utbildning i skånska Åkarp. Ett suveränt tillfälle för företag och studenter att träffas. Företagen presenterar sina olika verksamheter och eleverna får se olika typer av tänkbara arbetsplatser. Bra utbyte åt båda håll!

Det finns flera bra skolor som utbildar inom trädgård och vi är glada för alla som väljer en yrkesbana inom vår gröna bransch. Vi ser fram emot nya duktiga och ambitiösa medarbetare!