All posts tagged: Perennagruppen

OFFICIELL ÅP BILDFoto Marie Andersson

Årets perenn 2018

Höstsilverax, Actaea simplex Årets perenn 2018 är eleganta och vackra höstsilverax, Actaea simplex. Actaea simplex är grönbladig i sin ursprungliga form, men det är de mörkbladiga sorterna som Perennagruppen har valt. Det är framför allt de som är utsökta i form och färg samtidigt som de är friska, härdiga och lättodlade på det sätt som krävs av en Året Perenn. Här kan man läsa mer! Via Perennagruppens hemsida hittar man text och bilder som kan användas i kampanjen Årets perenn 2018.

Inlägg egen etikett till årets perenn

Egen etikett till Årets perenn

Ny marknadsföring av Årets perenn! Årets perenn har blivit mycket framgångsrikt och nu har Perennagruppen tagit fram en egen etikett till Årets perenn. Från och med i år kommer den nya etiketten följa med alla plantor av Årets perenn som levereras från svenska plantskolor, som är medlemmar i Perennagruppen. Syftet är att lyfta fram konceptet ytterligare och ge extra uppmärksamhet till den sort som har blivit utvald. Och det kommer bli lättare för kunder att hitta Årets perenn bland alla andra perenner ute i garden center. Inspirationen kommer delvis från Grönt kulturarvs lyckade marknadsföring med egen etikett för att försäkra varans äkthet. Årets perenn 2016 liten kärleksört, Hylotelephium cauticola, är den första som kommer att synas i butik med etiketten. Det är en fantastisk låg höstblommande perenn och här kan du läsa mer om den!

Kunskapskälla på nätet – Växtforum

Svenska odlingsplantskolornas webbplats Hemsidan vaxtforum.se har en viktig målsättning och uppgift i att vara en kunskapskälla som man kan lita på. Det är något vi behöver idag med den aldrig sinande ström av information om växter som vi har tillgång till tack vare internet. Växtforum är våra svenska odlingsplantskolors egna sida. Där publiceras regelbundet artiklar om alla typer av växter för den svenska marknaden. Varje artikel är laddad med kunskap och information från svenska plantskolister och ledande experter. Bakom Växtforum står 39 svenska producerande företag som all är anslutna till LRF Trädgård/Plantskola. Titta in på Växtforum här.