All posts tagged: Trädgårdsutbildning

Jordförsök hos Wändels

Vi provar jordar Vad händer med våra perenner när de lämnar plantskolan, och hur klarar de sig när de planteras hos kunden? Den frågan ställde vi oss under vårvintern 2018, och beslutade att lägga upp ett jordförsök med de vanligaste jordarna som används vid nyanläggning av rabatter och planteringsytor. Totalt blev det åtta olika jordar från olika leverantörer som valdes ut till försöket. Jordarna varierar kraftigt till sammansättning, användningsområde och pris. Grundgödslingen i recepten är av olika typ, och vissa av jordarna är inte grundgödslade alls. Med hjälp av pallkragar lades jordarna upp till ett djup om 40 cm, och planterades med samma växtmaterial. Fyra olika sorters perenner i varje jord, utvalda för att de har skilda krav på växtplatsen – flocknäva, lavendel, höstflox och smalt fackelblomster. Jordarnas olika egenskaper har gjort tydligt avtryck på växternas utveckling. Efter en säsong, inklusive en övervintring, har vi gjort både väntade och oväntade erfarenheter som är högst intressanta. Vi ser verkligen fram emot att följa och dela med oss av utvecklingen i försöket, som förväntas löpa över 3-4 växtsäsonger. Jorden …

Hvilan Utbildning Branschdag

Bland studenter och företag Idag är vi ett av de företag som medverkar på branschdagen hos Hvilan Utbildning i skånska Åkarp. Ett suveränt tillfälle för företag och studenter att träffas. Företagen presenterar sina olika verksamheter och eleverna får se olika typer av tänkbara arbetsplatser. Bra utbyte åt båda håll! Det finns flera bra skolor som utbildar inom trädgård och vi är glada för alla som väljer en yrkesbana inom vår gröna bransch. Vi ser fram emot nya duktiga och ambitiösa medarbetare!

Trädgårdsbranschen lockar

Trädgårdsbranschen lockar!

Ett glatt gäng blivande trädgårdsstudenter Idag har vi haft besök av en grupp entusiastiska elever från vuxenskolan i södra Sverige. Trots regn och rusk var humöret gott under tiden som de fick en inblick i hur det kan vara att arbeta på en plantskola. Eleverna hade spridda bakgrunder, allt från lastbilschaufför, lärare, truckförare till journalist. Men de har alla valt att nu satsa på trädgårdsbranschen och härnäst väntar trädgårdsutbildning på Hvilan i Skånska Åkarp. För oss är det alltid lika roligt att träffa studenter och vi är så glada att branschen förstärks med kunniga och positiva medarbetare!

Wändels på branschdag på SLU i Alnarp

Wändels på branschdag på SLU i Alnarp

Givande samtal med studenter och kollegor Då har vi återigen varit på trädgårdsingenjörernas och hortonomernas egna branschdag på SLU i Alnarp. Magnus och Jenny representerade oss och liksom förra året hade vi fina samtal med såväl studenter som andra företag och organisationer. På våra trädgårdsskolor finns det många duktiga och ambitiösa studenter och att ha goda kontakter redan under pågående utbildning är värdefullt för en så bra trädgårdsbransch som möjligt!