Hållbar odling

Som perennaodlare tillhör vi den skara av människor som är ytterst medvetna om naturens krafter och därför är ett miljövänligt kretslopp en naturlig del hos oss.

Hållbar odlingEltruckar

Våra interna transporter sker med hjälp av specialtruckar som drivs med grön el. Det gör också att vår personal får arbeta i en tyst och ren miljö.

Biologiskt växtskydd

Biologiskt växtskydd används alltid i första hand och under säsongen har vi kontinuerligt besök av konsult varannan vecka för att tillsammans anpassa insättningar av nyttodjur.

Källsortering

Restmaterial i vår produktion källsorteras och går antingen till kompost som får berika våra grannars fält eller till återvinning.

Ren energi 

Vi odlar merparten av våra perenner enbart med hjälp av ren solenergi. De flesta av perennerna planteras under sommaren för att säljas under hösten och nästkommande vår. Den lilla uppvärmning som används eldas med pellets.

Resursanalys 

För att fortsätta utvecklas uppdaterar vi årligen vårt miljöarbete tillsammans med expert. En god planering av produktionen gör att vi har mycket litet svinn av växter.

Vi värnar om miljön så att både växter och människor mår bra.