Packning

Vi levererar 6 dagar i veckan

Vi skickar våra perenner på CC-vagnar som ingår i ett retursystem. Våra 11,5 cm-perenner packas i svarta plastbrätten med 14 st i varje. Det går 56 st perenner per hylla och ca 504 st per CC-vagn, beroende på växternas höjd. Längre fram under säsongen är växterna alltid högre och på sommaren varierar det mycket hur många växter som får plats på varje vagn. Beräknat antal är då 224-336 st, om en del sorter är i blom.

Wändels större perenner i 2-liters kruka packas om 6 st i svarta brätten. Av dem går det 24 st per hylla och ca 120 st per CC-vagn. Om beställd order inte fyller vagnarna jämnt upp kontaktar vi alltid kunden innan vi skickar och frågar om fyllning.

Alla lådor märks med etiketter och följesedeln följer med leveransen och sitter på kortsidan av vagnen.

När order ska packas plockas först etiketter och sedan hämtas alla växter in på CC-vagn med våra miljövänliga truckar. Så lätta att köra att alla kan använda dem.

När order ska packas plockas först etiketter och sedan hämtas alla växter in på CC-vagn med våra miljövänliga truckar. De är så lätta att köra att alla kan använda dem och de är smidiga att ha på fälten.