Perenner för pollinerare

Hundra härliga humleväxter

humla (kopia)Vi kan alla göra skillnad för våra inhemska humlor och bin genom att plantera rätt perenner i våra trädgårdar och parker. Mångfalden av växter behöver öka och tillgången på pollen och nektar under hela säsongen är en av de främsta faktorerna för att våra egna humlor och bin inte ska fortsätta minska. Och då är perenner en bra matkälla som alla trädgårdar kan bidra med, oavsett storlek.

Vi har i ett samarbetsprojekt med forskningsinstitutet RISE fördjupat oss i frågeställningen och kan med glädje presentera ett urval av bra perenner som hjälper till att rädda våra svenska humlor och bin.

Perennerna är valda för att göra skillnad och för att blommor ska finnas över hela säsongen. Speciellt viktigt är det med de tidiga vårperennerna som Helleborus och Pulmonaria då de övervintrade drottningarna är i stort behov av att hitta mat vid den tiden på året.

I litteratur finns andra växtslag angivna som till exempel höstanemoner och höstflox men de har inte varit populära i våra observationer och finns därför inte med. Alla sorter av ett växtslag är inte lika bra och därför har vi valt att vara sortspecifika.

Här hittar du listan med Hundra härliga humleväxter!

De tidiga vårperennerna är speciellt viktiga för att de övervintrade humledrottningarna ska hitta mat då. Julrosor är de som blommar allra först, redan under vårvintern.

De tidiga vårperennerna är speciellt viktiga för att de övervintrade humledrottningarna ska hitta mat under den tiden på året. Julrosor är de som blommar allra först, redan under vårvintern.