Våra ledord

Våra ledord ger oss kvalitetsperenner

Vi fortsätter att utveckla Wändels genom att fokusera på fyra ledord som hjälper oss både i vardagen och med långsiktiga mål. Vi fortsätter att var nyfikna på omvärlden och alla nya spännande saker som sker.

Våra ledordEnkelhet

Vi märker att omvärld  blir allt mer komplex i takt med att valmöjligheterna ökar. Vi håller starkt fokus på att göra vårt företag så enkelt och bra som möjligt. Enkla men hållbara strukturer är vår styrka allt i från att välja rätt sorter till att följa miljölagstiftning till sociala medier.

Kommunikation

Nyckeln till samverkan är kommunikation både inom och utanför företaget. Wändels datasystem är ett ovärderligt redskap som skapar aktuellt informationsflöde presenterat på ett tydligt och bra sätt. Morgonmöte i Lean-anda och att kunna delegera till medarbetare är andra exempel på hur kommunikation gör att allt flyter bra.

Våra ledordUrval

Wändels har odlat över tusen sorters perenner genom åren men vi lägger stor vikt vid att varje år välja vårt sortiment. Vi har de mest odlingsvärda, attraktivaste och mest efterfrågade sorterna för svensk marknad. Nära kontakter med leverantörer, studiebesök och egna provodlingar gör att vi hela tiden är med på vilka behov som finns i Sverige.

Kompetens

Kunskap är pengar. Inom Wändels finns det både utbildning och erfarenhet i stor mängd men vi fortsätter ständigt att höja nivåerna och utvecklas vidare med hjälp av de bästa konsulterna på marknaden. Varje år fördjupar vi oss i nya projekt.