Våra ledord

Våra ledord ger oss kvalitetsperenner

Vi fortsätter att utveckla Wändels genom att fokusera på fyra ledord som hjälper oss både i vardagen och med långsiktiga mål. Vi fortsätter att var nyfikna på omvärlden och alla nya spännande saker som sker.

Våra ledordEnkelhet

Vi märker att omvärld  blir allt mer komplex i takt med att valmöjligheterna ökar. Vi håller starkt fokus på att göra vårt företag så enkelt och bra som möjligt. Enkla men hållbara strukturer är vår styrka allt i från att välja rätt sorter till att följa miljölagstiftning till sociala medier.

Kommunikation

Nyckeln till samverkan är kommunikation både inom och utanför företaget. Vårt egna datasystem är ett ovärderligt redskap som skapar aktuellt informationsflöde presenterat på ett tydligt och bra sätt. Vi satsar på egna bilder på våra perenner, information som är tillförlitlig samt bra och tydliga hemsidor både till våra kunder och slutkonsument.

Våra ledordUrval

Vi har odlat över tusen sorters perenner genom åren men lägger varje år stor vikt vid att välja vårt sortiment. Vi har de mest odlingsvärda, attraktivaste och mest efterfrågade sorterna för svensk marknad. Nära kontakter med leverantörer, studiebesök och egna provodlingar gör att vi hela tiden är med på vilka behov som finns i Sverige.

Kompetens

Inom Wändels finns både utbildning och erfarenhet i stor mängd men vi höjer ständigt nivåerna för att utvecklas vidare. Vi har ett stort nätverk varigenom vi varje år köper in kompetens specifikt anpassat till vårt företag.