Visningsträdgårdar och provrabatter

Det är viktigt för oss som odlare att lära känna våra perenner ur flera perspektiv. I våra visningsträdgårdar och provrabatter pågår ett fördjupat arbete med att se hur perenner beter sig och övervintrar i miljö.

Vi har förmånen att ha rabatter i olika jordar och lägen med skilda förutsättningar vad gäller fukt, ljus, vind och konkurrens från andra växter. Och vi vet att även kompositioner i urnor ger inblick i hur perenner trivs.

Provrabatter

Att jämföra sorter är svårt kollegor emellan, erfarenheter byggs alltid på olika förutsättningar och år. Så vi har egna runda provrabatter med planteringsmönster i form av tårtbitar för att enkelt jämför flera sorter. I dessa rabatter är den stora vinsten är att se utveckling, blomning och framför allt övervintring på ett överskådligt sätt när perennerna står samlade i cirkeln.

Att plantera i tårtbitar ger oss överblick.

Att plantera i cirklar i ”tårtbitar” ger oss bra överblick över flera sorter.

Spaden i jorden och prova perenner i miljö ger oss mycket kunskap.

Spaden i jorden och prova perenner i miljö är bästa vägen till kunskap.

gh

Vi komponerar gärna perenner i kruka, det är både snyggt och lärorikt.