Årets perenn 2023

Backsippa, Pulsatilla vulgaris

Perennagruppen har utsett backsippa, Pulsatilla vulgaris, till Årets perenn 2023 med motiveringen:

Backsippa är en ljuvligt vacker, långlivad och härdig perenn som värmer våra hjärtan när vi behöver det som mest. Så snart trädgården vaknat ur vintervilan slår de stora, färgstarka blommorna ut. Fulla av liv i sig själva, men också genom de insekter som här bjuds på nektar och pollen vid en tid då tillgången är begränsad i naturen.

Backsippan blir ungefär 20 cm hög och blommar i april till maj med stora, klockformade blommor. De står först upprätt men böjer efterhand lätt på nacken. Vanlig backsippa har blåvioletta blommor men det finns också namnsorter med andra blomfärger. ’Röde Klokke’ med rödvioletta blommor och ’Alba’ med vita är två utmärkta sorter som är vanligt förekommande i handeln.

Silverskimrande med vackra fröställningar

Backsippans silverskimrande blad sitter i rosetter vid markytan och utvecklas fullt ut först efter blomningen. Då bjuder backsippan också på ytterligare en show med sina läckra fröställningar. Avlånga frön med fjäderlika spröt bildar rufsiga, yviga bollar. Spröten hjälper fröna att spridas med vinden. Det är just med färska frön som man bäst förökar backsippa. De behöver dock en köldperiod och gott om tid för att gro, om inte fröet är nyskördat. Delning av plantorna är svårt att lyckas med eftersom backsippa har pålrot.

Fridlyst och viktig för pollinerare

Numera förekommer backsippa sparsamt vildväxande, främst de södra delarna av vårt land. Den är fridlyst i hela landet och är rödlistad. Att artepitetet vulgaris betyder vanlig eller allmän har alltså blivit missvisande, och att hämta en planta i naturen är självfallet uteslutet. Lyckligtvis är backsippa vanlig i odling och i trädgårdsbutiker, så både vi och insekterna kan fortsätta glädjas åt den. Backsippa är viktig för den biologiska mångfalden. För humlor som flyger tidigt på våren är den värdefull som matkälla, inte minst för nyvakna humledrottningar som ska börja bygga bo. Den är också en värdväxt för två rödlistade fjärilar, smaragdgrön lundmätare och större vitbandsvecklare.

Backsippans dekorativa fröställningar.
Backsippa finns sparsamt vildväxande och hittas då på sandiga backar, främst i södra Sverige. Den är fridlyst och rödlistad, men vanlig i handeln.
Pollinerande insekter uppskattar backsippans blommor, vilka är speciellt viktiga eftersom de blommar så tidigt på våren.

För soliga och torra lägen

Backsippa trivs i full sol i väldränerat läge. Torra, kalkrika jordar liksom sten- och gruspartier är utmärkta växtplatser. Som det svenska namnet säger är backar favorittillhåll, särskilt sandiga sådana. Backsippan går även bra att odla i rabatter i vanlig trädgårdsjord med bra dränering. Växtplatsen behöver vara öppen och utan konkurrens från starkväxande grannar. I rätt miljö blir backsippan långlivad och lättskött. Torka klarar plantorna bra när de är etablerade. Backsippa har övervintringsförmåga A* – Övervintrar pålitligt i väldränerat läge.

Backsippan kan bli både långlivad och lättskött på rätt växtplats. I det vilda växer den på sandiga backa vilket avslöjar att den behöver ha ett väldränerat läge. Den är fin i klassisk rabatt, stenparti eller grusträdgård.

Bra i rabatt och kruka

Ge gärna backsippan sällskap av perenner som till exempel gullviva, ulleternell och gulltörel. Backsippan är en fin kantväxt och passar i rabatter, stenparti och grusträdgård. Eller bejaka backsippans vilda karaktär genom att plantera grupper i en matta av kattfot, tillsammans med strandtrift och gräs som vårälväxing och silverhavre. Årets perenn 2023 lämpar sig för takplanteringar där växterna behöver klara torra förhållanden. Med dess fina kvaliteter såsom tidig blomning och tjusiga fröställningar är den också ett bra val för hållbara planteringar i kruka. Under sommaren är dess flikiga bladverk snyggt ihop med andra perenner.

Backsippan är fin tillsammans med andra perenner som också blommar tidigt på våren, till exempel gräset vårälväxing är en bra kompanjon.

Årets perenn utses av svenska perennodlare i Perennagruppen, en del av LRF Trädgård. Syftet är att lyfta fram och sprida kunskap om särskilt värdefulla trädgårdsväxter. Årets perenn är alltid frisk, härdig, vacker och lättodlad. Mer info: www.vaxtforum.se samt www.perennagruppen.com