Övervintringsbokstäver för perenner

Under 2021 började Perennagruppen lansera ett nytt system för hur perenner övervintrar i Sverige. De nya övervintringsbokstäverna ersätter systemet för härdighet som Perennagruppen gjorde för 40 år sedan.

Sannolikhet för lyckad övervintring

Numera är man överens om att geografiskt läge inte har störst betydelse för perenners förmåga att övervintra. Eftersom perenner övervintrar under markytan är det främst ståndort och inte i lika stor utsträckning breddgrad som avgör. Tanken med de nya övervintringsbokstäverna är att de ska vara enkla, konsekventa och utgå från sannolikheten för lyckad övervintring.

Perennerna är fortfarande indelade från A-D beroende på övervintringsförmåga där gruppen A innefattar de mest tåliga perennerna. Vissa perenner är särskilt beroende av ett väldränerat läge för bra tillväxt och övervintring. I de fallen är övervintringsbokstaven försedd med en asterisk * som visar detta.

Beskrivning övervintringsbokstäver för perenner

Perennerna övervintrar i det nya systemet: PÅLITLIGT, VANLIGTVIS, IBLAND eller INTE – det vill säga en beskrivning av oddsen för att lyckas. Perenners övervintringsförmåga kan ökas genom att odla på upphöjda väldränerade bäddar, i vindskyddat läge och vintertäckas, vilket gör att även mer känsliga perenner kan klara sig bra.

Växten är tålig och övervintrar bra.
A   = Övervintrar pålitligt
A* = Övervintrar pålitligt på väldränerat läge

Växten övervintrar oftast bra på rätt växtplats.
B   = Övervintrar vanligtvis
B* = Övervintrar vanligtvis på väldränerat läge

Växten är känslig för olika vinterväder
C   = Övervintrar ibland
C* = Övervintrar ibland på väldränerat läge

Växten klarar normalt inte en svensk vinter
D  = Övervintrar inte

Lista med 1500 perenner från Perennagruppen

Perennagruppen gick hösten 2020 igenom de perenner som finns i svensk odling hos perennagruppens medlemmar och satte gemensamt nya bokstäver på nästan 1 500 sorter.

Arbetet med att sätta nya övervintringsbokstäver fortsätter och kommer utökas i trädgårdsbranschens växtdatabas hos SvePlantInfo.

Lista PDF med 1 500 perenners övervintringsbokstäver.
Lista Excel med 1 500 perenners övervintringsbokstäver.

Läs vidare:

Läs mer perenners förmåga att övervintra på perenner.se