Aktuellt

Plantera mera blommor till vildbin!

En vecka för våra pollinerare!

Det bästa man kan göra för att hjälpa våra vilda humlor och bin är att plantera mer växter med blommor som dom tycker om. Vilda pollinerare minskar i antal och en avgörande grej för att de ska överleva är att det finns tillräckligt med mat.

Nu startar Pollineringsveckan med arrangemang i hela landet för att uppmärksamma vikten av biologisk mångfald och våra pollinerande insekter. Pollinera Sverige lanserade veckan 2018 och den firas numera varje år i slutet av maj, i år pågår den mellan 14–22 maj.

Stockrosor är en riktigt bra perenn för pollinerare som också är populär och enkel att odla i sin trädgård. Viktigt är dock att veta att det bara gäller de med enkla blommor!

Vilka perenner är bra för vildbin?

Vi kan hjälpa de vilda bina – solitärbin och humlor – i våra trädgårdar genom att plantera mer av de perenner som ger pollen och nektar som de kan komma åt. Det är lätt att skapa fina rabatter som gynnar pollinerarna samtidigt som vi får njuta av vacker blomning.

På perenner.se finns tips på vilka blommor som är bra för våra vildbin, läs mer här!

Broklungört, Pulmonaria saccharata ’Mrs Moon’, är en fin vårblommande marktäckare som är en verklig favorit hos vårpälsbiet och andra vildbin.