Svenskt Sigill – miljömärkning för svenskodlade blommor

IP-Sigill innebär:

  • miljöhusesyn (en checklista som företagen går igenom för att kontrollera att de gällande miljökraven följs)
  • sammanställning av energiförbrukning, elförbrukning, gödselanvändning, växtskyddsanvändning m.m.
  • regelverk utöver lagkravet
  • dokumentation
  • kontroll
  • spårbarhet –  ett nummer som är knutet till odlaren

Vi odlar med hänsyn till miljön och våra medarbetare. Vi prioriterar friska sorter och väljer främst biologiskt växtskydd.

Sigill säkerställer hög kvalitetsnivå genom kontroll varje år av tredje part och är den främsta standarden för svensk produktion av prydnadsväxter.

I klimatcertifiering finns krav på att minska fossila bränslen. Vi är redan fossilfria. Vi uppfyller med råge åtgärder för ökad biologisk mångfald som häckplanteringar, rabatter med blommor för vildbin, fågelholkar och matning av fåglar på vintern.

Från Sverige

Alla våra perenner är godkända enligt Svenskt Sigill och klimatcertifierade. De är därmed också godkända för märkning med Från Sverige.

Läs mer på www.sigill.se