Svenskt sigill

Svenskt Sigill säkerställer hög kvalitetsnivå genom kontroll av tredje part och är den främsta standarden för svensk produktion av prydnadsväxter.

Vi odlar perenner för svenska trädgårdar med visionen ”mår vi bra, blir det bra”. Att vår odling är certifierad enligt IP Sigill, med tillvalet för klimatcertifiering, ger hög trovärdighet för att vi har en mer hållbar produktion med hänsyn till miljön och våra medarbetare.

Klimatcertifiering visar att vi har skruvat upp kraven på att leverera perenner som är klimatvänligare och att vi gör allt vi kan för att minska klimatpåverkan, utan att kompromissa med kvalitén på våra perenner.

Läs mer på www.sigill.se