Svenskt sigill

Svenskt Sigill

Klimatcertifierad finns bara på produkter där producenten gjort allt för att minska sin klimatpåverkan De två händerna innehär certifiering för schyssta arbetsvillkor

Svenskt Sigill säkerställer hög kvalitetsnivå genom kontroll av tredje part och är den näst största standarden för svensk produktion av prydnadsväxter.

Vi odlar perenner för svenska trädgårdar med visionen ”mår vi bra, blir det bra”. Att vår odling är certifierad enligt IP Sigill, med tillvalen för klimatcertifiering och arbetsvillkor, ger hög trovärdighet för att vi har en mer hållbar produktion med hänsyn till miljön och våra medarbetare. Vi är stolta att säga att vi var den första plantskolan med samtliga tre märken.

Klimatcertifiering visar att vi har skruvat upp kraven på att leverera perenner som är klimatvänligare och att vi gör allt vi kan för att minska klimatpåverkan, utan att kompromissa med kvalitén på våra perenner.

Svenskt Sigill Arbetsvillkor garanterar att all arbetskraft har en god arbetsmiljö, lön i nivå med kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor.

Läs mer på www.sigill.se