Svenskt sigill

Svenskt Sigill säkerställer hög kvalitetsnivå genom kontroll av tredje part och är den främsta standarden för svensk produktion av prydnadsväxter.

Vi odlar perenner för svenska trädgårdar med visionen ”mår vi bra, blir det bra”. Att vår odling är certifierad enligt IP Sigill, med tillvalet för klimatcertifiering har vi valt med hänsyn till miljön och våra medarbetare.

Läs mer på www.sigill.se