Växtpass

Sedan den 14 december 2019 måste alla växter ha växtpass vid förflyttning inom Sverige eller mellan EU-länder. Det gäller yrkesmässig verksamhet såsom handel eller när växter på annat sätt flyttas.

Växtpass finns på baksidan av alla våra etiketter, intill streckoden.

Växtpass finns på baksidan av alla våra etiketter, intill streckoden.

Vi har växtpass på alla våra bildetiketter så det kommer alltid med ett växtpass per sort och leverans.

Växtpass är ett intyg på att växterna är fria från reglerade växtskadegörare och att vi som har utfärdat det är kontrollerade av Jordbruksverket.

Spårbarhet

Alla som tar emot leveranser med perenner från oss måste spara informationen om växtpasset i minst tre år. Det gör man enklast genom att spara medföljande följesedel eller vår faktura. Reglerna för spårbarhet handlar dels om att kunna visa vilken leverantör en viss växt kommer från.

Mer information om reglerna kring växtpass och spårbarhet finns på Jordbruksverkets hemsida.