Aktuellt

Nya övervintringsbokstäver för perenner

Sannolikhet för lyckad övervintring

Perennagruppen började 2021 lansera ett nytt system för hur perenner övervintrar i Sverige. De nya övervintringsbokstäverna ersätter det tidigare systemet för perenners härdighet som Perennagruppen gjorde för 40 år sedan.

Tanken med de nya övervintringsbokstäverna är att de är enkla, konsekventa och har mindre fokus på geografiskt läge. De utgår istället från sannolikhet för lyckad övervintring. Eftersom perenner övervintrar under markytan är det främst ståndort och inte i lika stor utsträckning breddgrad som avgör.

Läs mer om de nya övervintringsbokstäverna på Perennagruppens hemsida.

Läs vidare

Läs mer om perenners förmåga att övervintra på perenner.se.