Från Sverige

Från Sverige

Märket finns på våra bildetiketter och visar att det är svenskodlade perenner!

Från Sverige är en ursprungsmärkning som kan användas av producenter som är certifierade av Svenskt Sigill.

Svenskproducerade produkter är efterfrågade av konsumenter och märket Från Sverige gör det enklare att göra medvetna val.

Vi på Wändels odlar alla våra perenner själva och märker dem med Från Sverige. Det betyder att de är odlade, hanterade och kontrollerade i Sverige. En svenskodlad perenn har minst en växtsäsong i Sverige eller tillräcklig tid för att vara förädlad i ett storleks- eller kvalitetssteg.

Redan från första början har vi fokuserat på att välja ett sortiment som passar för trädgårdar och parker i Sverige. Med svenskodlade perenner får man växter som är närodlade med kortare transporter, vilket är bra för både miljön och växterna.

När man väljer svenska perenner stödjer man också svensk odling och dess hantverk.

Läs mer på www.fransverige.se